40 år som uppfödare av Gordon 2020

Gazell
Det var så här det började, detta är vår första Gordon, Josett’s Gazell som blev stam-mor till alla våra uppfödningar. Bilden är från Gordonsetter-ringens utställning i Borlänge juni 1980. Gazell blev BIR. Rasen hade ingen egen rasklubb på den tiden utan låg under Sv Engelska setterklubben.
Jag själv hette på den tiden Eva Fjellström och var en nyinflyttad 25-åring till Jämtland.