Åshöjdens Grand Lady

Nya meriter för Åshöjdens Grand Lady och Endre Nilsen, denna gång från Alta och en ny 2 ak, hon fick ej visa resning. På söndagen gick hon också glimrande, men hon kom tyvärr inte i fågel. Lady har nu på 6 starter i ak 4 premier. Hon låg innan starterna i Alta på en tredjeplats i NGKS:s AK-cup. Misstänker att hon har en ännu bättre placering nu! Endre är så glad och nöjd över Lady, att både jag och hanhundägaren Brit Einarsen har fått ett tackbrev.

Lady och Endre

Stort grattis till Endre Nilsen från Tromsö som i helgen förde Åshöjdens Grand Lady till en 2 ak och på söndagen en 1 ak! Jaktprovet ägade rum i Altevatn i Norge. Lady är e
NO UCH Storsteinens Galante Gant och Åshöjdens Camaron.